Woningruil

Veel gevraagd over Woningruil

Hoe kan ik woningruil aanvragen?

Algemeen

Ik wil mijn woning ruilen. Mag dat?
Ja, woningruil is onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Als u een ruilpartner heeft gevonden, dan vraagt u ons om toestemming. Woonplus beoordeelt of uw verzoek tot woningruil mogelijk is.

Wanneer is woningruil mogelijk en wanneer niet?
Wanneer u aan de voorwaarden voor woningruil voldoet is woningruil voor de meeste reguliere huurwoningen van Woonplus mogelijk. 

Woningruil is niet mogelijk als:

 • U een wisselwoning huurt
 • U een woning huurt met een tijdelijke huurovereenkomst
 • U inwonend bent
 • Eén van de ruilwoningen inmiddels is opgezegd
 • Eén van de partijen van plan is de ruilwoning op te zeggen, bijvoorbeeld vanwege het kopen van een woning of samenwonen
 • U een woning huurt die op de nominatie staat voor renovatie of sloop
 • U een woning huurt voor een specifieke doelgroep, zoals Fokus, Pameijer of seniorenwoning
 • U in een vierkamerwoning met tuin of een eengezinswoning woont en uw ruilpartner niet. Beide woningtypes zijn schaars binnen het bezit van Woonplus.
 • U of uw ruilpartner aan de voorwaarden voldoet voor een aanvraag voor urgentie (denk hierbij aan een aanvraag op medische gronden).

Aan welke voorwaarden voor woningruil moet worden voldaan?
Aan deze voorwaarden voor woningruil moet u voldoen

 • U ruilt met de hoofdbewoner van een andere huurwoning
 • U en uw ruilpartner zijn beide akkoord met de woningruil
 • Uw ruilwoning past bij de gezinssamenstelling van uw ruilpartner
 • Het inkomen van uw ruilpartner moet passen bij uw woning. Informeert u daarom vooraf bij Woonplus welke huurprijs gaat gelden bij het afsluiten van een nieuwe huurovereenkomst. Vaak is deze huurprijs hoger dan u betaalt. Dit voorkomt teleurstelling achteraf.
 • Uw inkomen moet passen bij de nieuwe ruilwoning. Zie hiervoor de informatie over “passend toewijzen”.
 • U woont minimaal twee jaar in uw huidige woning.
 • U en uw ruilpartner hebben geen huurachterstand of andere openstaande rekeningen
 • Er van uw ruilpartner in het verleden geen overlast of wanprestatie is geregistreerd (verhuurdersverklaring)
 • Woonplus sluit een huurovereenkomst af met een minimum duur van tenminste 2 jaar en 1 dag. De nieuwe huurder kan de huurovereenkomst na verloop van deze periode opzeggen en niet eerder.
 • Als u in een woning woont, waarop artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek van toepassing is, moet uw ruilpartner een huisvestingsvergunning hebben van de Gemeente Schiedam. Deze wordt pas verleend na een politiescreening. Meer informatie vind u op de website van de Gemeente Schiedam
 • Als u of uw ruilpartner onder bewindvoering staat, dan dient de bewindvoerder akkoord te gaan met de woningruil.

Hoe vraag ik toestemming voor woningruil aan?
Voor woningruil heeft u toestemming nodig van:

Kan ik woningruil aanvragen met iemand uit een andere gemeente?
Ja, dat kan. De ruilwoning mag in een andere gemeente staan en van een andere woningcorporatie of verhuurder zijn.

Welke gegevens moet mijn ruilpartner aanleveren voor de aanvraag woningruil?
Bij het aanvragen van een woningruil vraagt Woonplus Schiedam u de volgende documenten van uw ruilpartner (hoofdbewoner) en alle overige mee verhuizende personen vanaf 18 jaar (van inwonende kinderen zijn geen gegevens nodig):

 • Bewijs van inkomen, dit kan uw ruilpartner aantonen met:
  -       een originele inkomensverklaring van de belastingdienst  (2020). Uw ruilpartner kan deze gratis opvragen via de Belastingtelefoon 0800-0543
  -       Óf de definitieve aanslag inkomstenbelasting (2020);
  Óók als er geen inkomen is of geen aangifte gedaan is, is een inkomensverklaring of aanslag verplicht!
 • Werkgeversverklaring (maximaal 3 maanden oud).
 • Is het huidige inkomen gestegen of gedaald of staat er op de inkomensverklaring vermeld ‘Inkomen: onbekend/niet bekend’? Dan dient uw ruilpartner ook aan te leveren: 3 meest recente loonstroken en/of uitkeringsspecificaties. Als uw ruilpartner zelfstandig ondernemer is, dient hij/zij het model Prognose 2021 in te laten vullen en ondertekenen door zijn/haar boekhouder of accountant. Voeg deze toe inclusief de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (maximaal 6 maanden oud).
 • Als uw ruilpartner niet in Schiedam woont:
  Een recent (niet ouder dan 6 maanden) uittreksel Basisregistratie personen (BRP) met historische adresgegevens. Uw ruilpartner kan deze aanvragen bij zijn of haar gemeente aanvragen. In dit uittreksel moet het volgende staan:
  - Naam, Adres en Woonplaats
  - Geboortedatum/ -plaats
  - Burgerlijke staat
  - Datum inschrijving op huidige adres
  - Historische adresgegevens (alle adressen waar hij/zij heeft gewoond)
  - en de namen van de gezinsleden/ personen die op het zelfde adres staan ingeschreven (met geboortedatum).
  Dit document is dus niet nodig wanneer uw ruilpartner in Schiedam staat ingeschreven, tenzij hij/zij hier als geheim staat geregistreerd.
 • Een getekende/ gestempelde verhuurdersverklaring. Deze kan uw ruilpartner opvragen bij uw huidige verhuurder en mag maximaal 3 maanden oud zijn. In de verhuurdersverklaring staat onder andere vermeld sinds wanneer uw ruilpartner de woning huurt, van wie hij of zij de woning huurt, de hoogte van de huur, of de huur op tijd is voldaan en of er in het  verleden overlast/ wanprestatie is geregistreerd. 

Welke gegevens moet ik zelf aanleveren door de aanvraag toestemming woningruil?
Huurt uw ruilpartner bij Woonplus, dan moet u de zelfde gegevens aanleveren als uw ruilpartner. Huurt uw ruilpartner niet bij Woonplus, dan kunt u bij de verhuurder van uw ruilpartner informeren.

Wat gebeurt er na het inleveren van het formulier Aanvraag toestemming woningruil?
Na het inleveren van het volledig ingevulde en ondertekende formulier Aanvraag toestemming woningruil volgen de volgende stappen:

 • U ontvangt een e-mail of brief waarin wij de ontvangst van uw formulier Aanvraag toestemming woningruil bevestigen.
 • Als het formulier niet volledig is ingevuld en/of niet door u en uw ruilpartner is ondertekend en/of gevraagd documenten ontbreken, dan sturen wij de volledig aanvraag terug met het verzoek om deze compleet te maken.
 • Als de Aanvraag toestemming woningruil volledig is ingediend, dan inspecteren wij samen met u en uw ruilpartner de woning. We leggen vast hoe de woning er nu uit ziet, zodat duidelijk is wat uw ruilpartner gaat huren. U en uw ruilpartner en Woonplus tekenen hiervoor. Daarna hoort u van Woonplus of de woningruil akkoord is
 • U zegt de huurovereenkomst van uw woning op. U ondertekent met de verhuurder van uw ruilpartner uw nieuwe huurovereenkomst.
 • Uw ruilpartner zegt de huurovereenkomst van zijn of haar woning op. Woonplus ondertekent met uw ruilpartner een nieuwe huurovereenkomst voor tenminste twee jaar en 1 dag. De nieuwe huurovereenkomst gaat in op de 1e van de maand en uw ruilpartner verplicht zich om minstens twee jaar en 1 dag in de woning te blijven wonen.
 • Ruilt u eerder, dan behouden wij ons het recht voor de woningruil alsnog af te wijzen. De consequentie is dat zowel u als uw ruilpartner de woning dan moeten verlaten.
 • Wij vragen om een kopie van de door u ondertekende huurovereenkomst bij de verhuurder van uw ruilpartner. Pas als u en uw ruilpartner de nieuwe huurovereenkomsten hebben ondertekend mag u van woning ruilen. 

Hoe lang duurt de aanvraag van een woningruil? 
De hele procedure van aanvraag tot toestemming en ondertekening van de huurovereenkomst met uw ruilpartner duurt 2 tot 3 maanden. Pas als de huurovereenkomsten door u en uw ruilpartner zijn ondertekend mag u ruilen. Ruilt u eerder, dan behouden wij ons het recht voor de woningruil alsnog af te wijzen. De consequentie is dat zowel u als uw ruilpartner de woning dan moeten verlaten. 

Welke huurprijs gaat mijn ruilpartner voor mijn woning betalen?
Bij een woningruil maken we een nieuwe huurovereenkomst met nieuwe huurprijs voor uw ruilpartner. Woonplus stelt de nieuwe huurprijs na woningruil vast op basis van het geldende huurprijsbeleid. Deze huurprijs kan u voor de aanvraag worden meegedeeld