Gezocht: nieuw lid voor het Adviesforum Woonplus

Woon jij in Schiedam? En woon je niét in een woning van Woonplus? Dan ben jij misschien wel het perfecte nieuwe lid van ons Adviesforum. Want we praten niet alleen graag met onze eigen huurders. We praten ook graag met onze buren!

Woonplus is de grootste woningcorporatie van Schiedam. In totaal wonen bij ons ruim 20.000 Schiedammers. Met onze huurders hebben we dagelijks contact over onze woningen en de leefbaarheid in de buurt. Daarnaast willen we ook regelmatig van gedachten wisselen met ‘het andere Schiedam’. Per slot van rekening wonen we allemaal samen in deze mooie stad. We horen graag wat er onder de inwoners leeft.

Het Adviesforum
Onze ‘buren’ zijn vertegenwoordigd in het Adviesforum. Ze vervullen vooral de rol van klankbord. We leggen plannen aan ze voor, brengen belangrijke onderwerpen ter tafel en vragen vervolgens uitdrukkelijk om feedback. Daarnaast is ook ongevraagd advies over andere thema’s van harte welkom.

Naar wie zijn we op zoek?
Het Adviesforum bestaat uit zeven leden. Er is op dit moment één plaats vacant. Als lid moet je wonen in Schiedam, in een koopwoning of een particuliere huurwoning. Naast je kennis over het leven en wonen in onze stad, heb je bij voorkeur ook kennis van één van onderstaande aandachtsgebieden. Dit zijn de zes aandachtsgebieden waarover de leden gezamenlijk voldoende kennis hebben:

  • Architectuur, stedenbouw en volkshuisvesting
  • Klantmanagement, co-creatie en participatie
  • Buurtbeheer en wijkveiligheid
  • Onderwijs en opvoeding 
  • Zorg en welzijn
  • Energie en klimaat 

Vergoeding
Het Adviesforum vergadert circa vijf maal per jaar. Voor deelname aan deze vergaderingen en andere activiteiten ontvang je per keer een vergoeding.

Interesse?
Ben je begaan met Schiedam en haar inwoners? Ben je geïnteresseerd in het werk van een woningcorporatie en wil je ons helpen om dat werk nog beter te doen? Reageer dan op één van deze vacatures. Je kunt je motivatie en CV sturen naar mwb@woonplus.nl, t.a.v. Marja Weber. Wil je eerst meer informatie? Dan kun je haar ook bellen op telefoonnummer 010 20 45 294.