Groot onderzoek binnenkwaliteit woningen

Wij willen het onderhoud aan onze woningen graag tijdig in kunnen plannen. Dat kan echter alleen als we goed weten wat de staat van onze woningen is. Oók aan de binnenkant. Hoe goed is bijvoorbeeld een badkamer of keuken nog? En wat is de technische staat van de binnendeuren en kozijnen? In dit soort zaken willen we graag beter inzicht hebben. Daarom zijn wij in september vorig jaar gestart met een groot onderzoek.

Voor dit onderzoek werken we samen met Spotr. De manier waarop zij dit onderzoek uitvoeren is behoorlijk uniek. Binnen een periode van 9 maanden bezoeken hun medewerkers bijna 7000 woningen. Tijdens deze bezoeken controleren ze een vast aantal bouwkundige zaken. Dit doen ze door er foto’s van te maken. De foto’s worden daarna beoordeeld en vertaald in een kwaliteitscijfer.

Wat doen we met deze informatie?
Eind juni is het onderzoek afgerond. Daarna koppelen we de foto’s en de cijfers aan ons eigen systeem. Zo hebben we per woning altijd een duidelijk beeld van de binnenkwaliteit. Wordt er in de toekomst onderhoud uitgevoerd? Dan maken we opnieuw foto’s en werken we de informatie in ons systeem weer bij. We hebben de medewerkers van Spotr dan niet meer nodig. Zij werken namelijk met een speciale app die we straks ook zelf kunnen gebruiken.

Een betere meerjarenplanning
Groot onderhoud plannen wij een aantal jaren vooruit in. We voeren dit onderhoud altijd op complexniveau uit. Dankzij de kwaliteitscijfers kunnen wij deze planning straks beter maken. Blijkt het gemiddelde kwaliteitscijfer voor een complex laag? Dan plannen we zo’n complex eerder in dan een complex met een hoger kwaliteitscijfer. Hoe lager de cijfers, hoe sneller een complex aan de beurt moet komen.

Is uw woning aan de beurt? Dan krijgt u een brief van ons.
Het kan zijn dat u al een medewerker op bezoek heeft gehad. Want inmiddels hebben de medewerkers van Spotr al ruim 3.500 woningen van binnen gezien. Heeft u nog geen bezoek gehad en is uw woning bijna aan de beurt? Dan krijgt u uiterlijk in de maand juni een brief van ons. Daarin staat welke periode u de medewerker kunt verwachten. Heeft u al een brief gehad maar nog niet aan het onderzoek kunnen meewerken? Dan hoeft u zich geen zorgen te maken. U krijgt alsnog de kans om mee te doen. Spotr zal u hierover informeren.