Nieuwe Energie voor Groenoord

Groenoord is een wijk in Schiedam die als een van de eerste wijken in Nederland aardgasvrij wordt gemaakt in 2030. We noemen dit project ‘Nieuwe Energie voor Groenoord’. Nieuwe Energie voor Groenoord is een samenwerking van de overheidsorganisaties Gemeente Schiedam en Provincie Zuid-Holland, de woningcorporatie Woonplus Schiedam, het energiebedrijf Eneco Warmte Koude B.V. en netbeheerder Stedin.

Green deal

Deze organisaties hebben begin 2017 met elkaar een zogenaamde green deal gesloten, in het Nederlands een ‘groene afspraak’. Green deals zijn afspraken tussen de overheid en andere partijen. Die andere partijen zijn bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden. Een Green Deal helpt om duurzame plannen uit te voeren. Bijvoorbeeld voor energie, klimaat, of verduurzaming van de economie.

De partijen van Nieuwe Energie voor Groenoord hebben in hun green deal onderzocht hoe de energievoorziening in de wijken Groenoord (en later ook Nieuwland) duurzaam gemaakt kan worden, met als doel:

  • Bewoners van Groenoord kunnen vanaf 2030 zonder aardgas koken, douchen en verwarmen.
  • Dit wordt gerealiseerd tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten.
  • De CO2-uitstoot bij de energievoorziening wordt zo ver mogelijk beperkt.

Gemeenteraad

De onderzoeksresultaten hebben geleid tot een plan voor een warmtenet. In december 2020 heeft de gemeenteraad van Schiedam ingestemd met het plan van Woonplus, de gemeente en Eneco. De drie partijen hebben diverse subsidies binnengehaald uit Europa, het rijk en provincie. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om de hele wijk aan te pakken. Samen met bewoners wordt gekeken hoe de plannen een concrete invulling kunnen krijgen.

Draagvlak voor Aardgasvrij
In 2021 heeft Woonplus aan de bewoners van zes flats in Groenoord gevraagd of ze akkoord gaan met het aardgasvrij gereed maken van hun flat. Bij vijf flats is meer dan 70% van de bewoners akkoord gegaan. Begin 2022 is een start gemaakt om de werkzaamheden in de eerste flat uit te voeren. Daarna volgen de andere vier flats.

Voor meer informatie kunt u de website www.nieuweenergieschiedam.nl raadplegen.

Diverse bewoners hebben Woonplus vragen gesteld. Deze vragen en antwoorden kunt u hier lezen. U kunt hier ook het bewonersboekje vinden. Hierin worden de werkzaamheden gedetailleerd beschreven.